E I h HST JAAR 1868. GEMKKMTJ3 üiwfiaon m BAVÏSL UÏTVOJiRIG £H BlHffiWWiËEHD V HoLAG van den toestand der gemeente Glnneken en Bavel over liet jaar 1868. Ingevolge art. 182 der wet van den 29 Junij 1851» Stautablad No. 85).

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 1