GEMEENTE GINNEKEN C.A. Verslag van den toestand der gemeente Ginneken c.a. over het jaar 190M art. 182 der Wet van den 29sten Juni 1851, Staatsblad no 85.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1904 | | pagina 1