VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE Ginneken en Bavel OVER HET JAAR 19 19 (Art. 182 der gemeentewet)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1919 | | pagina 1