VERSLAG TOESTAND DER GEMEENTE VAN DEN (Art. 182 der gemeentewet) No. 166. Uitgaaf van N. SAMSOM te Alphen a. d. Rijn VII

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 1