i Plaatselijke verordeningen, door den RAAD gedurende het jaar vastgesteld Beknopte en zakelijke opgaven van de voornaamste in den gemeenteraad behandelde onderwerpen 10 Opgeven den titel of het onderwerp) 1Straf verorden ingen 2Belasting verordeningen 3. Verordeningen van verschillenden aard. 4. Instructi├źn. 5. Vernietiging of schorsing, zoo die heeft plaats gehad.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 10