y /V y. iDr* 1 Staat der gemeenteschulden 13 {Vijfjarig 1 Januari 1931, 1 Januari 1936 enz.) Leeningen, niet bij wijze van annuïteit aangegaan Oorspronkelijk bedrag van elke schuld Jaar, waarin zij is aangegaan Bedrag van elke schuld op 1 Januari 19 2f Rente ten honderd Bedrag der renten van elke schuld voor 19 2y' Bedrag van elke geldleening, geduiende het vijfjarig tijdperk, met opgave van de aanleiding en het doel der leening, en met vermelding der middelen tot haar aflossing aangewezen. (Art. 136, alinea 2, der gemeentewet) Leeningen, bij wijze van annuïteit aangegaan Oorspronkelijk bedrag "van elke schuld Jaar, waarin zij is aangegaan Bedrag van elke schuld op 1 Januari 19 Jij?. Annuï teit Rentevoet Bedrag van elke geldleening, gedurende het vijfjarig tijdperk, met opgave van de aanleiding en het doel der leening, en met vermelding der middelen tot haar aflossing aangewezen. (Art. 136, alinea 2, der gemeentewet) 1 //r ry/ o i ,;c/r2/,y. 11 /t/20 /y 2# y ,2,2/ yfJl/j/y-O/. /ïj/IJ.fï j,vy/;.2f y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 13