16 Kosten van aanleg, verbetering en onderhoud. d. Aanbestedingen gedurende het jaar, met opgaaf van het geldelijk bedrag daarvan. Verleende 'subsidiën. c. Wegen en voetpaden, behoorende aan en onderhouden door de gemeente. Toestand. 'pp 0^2 Aanleg en verbetering gedurende het jaar. -fa Z a c/e. X)c Kosten van aanleg, verbetering en onderhoud. (7^ Aanbestedingen gedurende liet jaar, met opgaaf van het geldelijk bedrag daarvan. Verleende subsidiën.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 16