J^cjy 17 d. Rivieren, kanalen, vaarten en bijbehoorende werken, als: waterkeeringen, overlaten, lijnpaden, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en ladingsplaatsen, bruggen, veren, overvaarten Toestand. t/3 -e «é-t-to-z CXjz- r ^Lytk>z^ri<^-t^xy i^y^yvcyr ^AJ-€ tx/^> ^L~ o6i.O^e. aéi f!{ il\,tf{drm<tt<Af-el Aanleg en verbetering gedurende het jaar. ■va^-i. c& i^sicsi ■?-2.£C^^7 zszc-v-i- tzktsz ^cbrzsgy^tluczn A)-C xh?-7-^Cz>rL ^dlce^zszszz^l. \-ZZZ-rn. Kosten van aanleg, verbetering en onderhoud. Aanbestedingen gedurende het jaar, met opgaaf van het geldehjk bedrag daarvan. Verleende subsidiën. e. Havens Toestand. ^/syTylzxi C&-Ï-& &e^?XZeXsn<^ Aanleg en verbetering gedurende het jaar. Kosten van aanleg, verbetering en onderhoud.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 17