i2 18 Aanbestedingen gedurende het jaar, met opgaaf van het geldelijk bedrag daarvan. Toei Verleende subsidiën. Toestand. Gemeente-begraafplaatsen C. Aanleg en verbetering gedurende het jaar. Toes Kosten van aanleg, verbetering en onderhoud. ^£^1. Aanbestedingen gedurende het jaar. met opgaaf van het geldelijk bedrag daarvan. Verleende subsidiën etste. CC - r -€>C<^v CCstSCr a**->

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 18