GEMEENTEPOLITIE y verdere dienaren der politie, f 24 Maatregelen, genomen tot verbetering van het drinkwater, voor zoover het niet goed of de hoeveelheid ontoereikend is. óL IX. Gezondheidscommissie Wanneer een gezondheidscommissie in de gemeente bestaat, mededeeling van haar verslag. HOOFDSTUK VI b Getal en bezoldiging van de commissarissen, inspecteurs, agenten en verdere dienaren der politie, van waterschouten en hun griffiers en sloeproeiers, van nachtwachten en veldwachters. (Vijfjarig 1931 enz.) commissarissen van politie, met een bezoldiging van inspecteurs van politie, nachtwachten, JZ veldwachters, f> 33 33 33 Voornaamste veranderingen in het personeel. Zy c*/crzS€-y^^6<si y Algemeene opmerkingen omtrent den dienst. t>-zr& - y /Vw /j0-zrv.-. /&0-z> y /lj7' /f Zyy l/tL~ ^O-yyf^O-^ZtrM>

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 24