J Je-r*. ^Xj^z^t^ZT S&. /72 tZ'i <*v ^C^/j^C. ^i,i- 7XT /WXA^^W. 2 CV^Jz^Trrz^C -dLec^-T.6T£r7-~L&es?-^éz - /X^c/^u 2cZks^> c. Ji <2 J jy# a..&.. y zrcz+xszc?-€aze ze mi nlgiiimaea^QOiu"tat x V"-" yX' 'Tz**' -Braiidwoory brandbluuohiniddolon on roddingrtooutollon. (Vijfjarig 1931 onz.) j? y~?~rx'^z ">*y-^z.~'s Opgave der gedurende het jaar voorgevallen branden en rdmpen, welke opmerking verdienen Aard der straatverlichting (olie, petroleum, gas of electriciteit). (Vijfjarig 1931 enz.) ^2^2 zn*-m z>^~ó<~c&<'Pz*€s2. Opgave van de gasfabrieken of inrichtingen tot opwekking of verdeeling van electrischen stroom voor de straatverlichting. (Vijfjarig 1931 enz.) 1£2é-xe-'i Kosten der politie, nachtwacht, brandweer en straatverlichting (elk der vier posten afzonderlijk). (Vijfjarig 1931 enz.) Deze kosten bedroegen: a. voor de politie /Z~ 5~J (2 »^0 b. d. 33 33 33 33 33 33 nachtwacht brandweer straatverlichting Opgave der persoonlijke diensten, waartoe de inwoners ter handhaving der openbare orde in het algemeen belang mochten zijn opgeroepen. (Art. 192 der gemeentewet.) _a!2- yy _4É22_ Xl /fc? jy/

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 25