r DIENSTPLICHT KERKELIJKE ZAKEN A 26 HOOFDSTUK VII Aandeel der gemeente in de lichting Getal ingeschrevenen in de gemeente Getal voorgoed ongeschikt-verklaarden (vóór de loting) Getal gewone dienstplichtigen: a. bestemd voor de landmilitie b. bestemd voor de zeemilitie Getal buitengewone dienstplichtigen Vereeniging tot oefening in den wapenhandel. (Vijfjarig 1931 enz.) J/ m xcf. j/ HOOFDSTUK VIII Getal kerkelijke gemeenten. (Vijfjarig 1931 enz Getal gebouwen voor openbaren dienst. (Vijfjarig 1931 enz.) Getal dienstdoende leeraren of geestelijken voor elk kerkgenootschap. (Vijfjarig 1931 enz.) U

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 26