q ff 0^ - - - - J2 29 Trans-port f 00 2 l. Kosten voor het gebruik van schoolbaden m. Kosten van het plaatselijk schooltoezicht, van de oudercommissiën en van de commissiën tot wering van schoolverzuim 2 J n. Kosten van het vergelijkend onderzoek- - o. Andere kosten ter verzekering van den goeden gang van het onderwijs Bedrag der schoolgelden. (Vijfjarig 1931 enz.) 2~<2 0 f Andere uitgavenJ~. 2 5~. fy/2 SAMEN fty,. f2 fz. Bezoldiging van eiken onderwijzer. (Vijfjarig 1931 enz.) - - - f y a.?##. - 2 - Staat van het materieel en de hulpmiddelen. (Vijfjarig 1931 enz.) ff- JPcS?.csf/.„ f? yf. ff.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 29