J II. Vervolgonderwijs, Zondags-, werk- en bewaarscholen 30 b. BIJZONDERE SCHOLEN SOORT DER SCHOLEN Scholen voor gewoon lager onderwijs ■Scholenvoor«itge- onder- SUBSIDIEN a. Van het rijk b. Van de gemeente Uitgaven der gemeente ten behoeve van het bijzonder onderwijs J gewoon X o - J./O<72 (zie hoofdstuk VIII der gemeenterekening). kapitaal 3 2^7, J 2 Ontvangsten der gemeente ten behoeve van het bijzonder onderwijs gewoon 2j 2, f (zie hoofdstuk VIII der gemeenterekening). kapitaal Zn. z-X? Cf - X X <?&- szszx^z ■d~y''7Ur77*- <L L... T^e^^Xt2 Ofzsa-^^^2. VERVOLGONDERWIJS —1 a o o Oü Getal onder ijzers man. vr. 9 Getal leer lingen man. vr, 42 ZONDAGSSCHOLEN "3 S "3 O-S Getal onder wijzers man. vr. Getal leer lingen man. vr, WERKSCHOLEN "3,2 -w o O 2 O o to Getal onder wijzers man. vr. Getal leer lingen man. vr BEWAARSCHOLEN "3 ■g'o O'S Getal onder wijzers man. vr Getal leer lingen man. vr. x/y/f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 30