III. Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen IV. Scholen volgens de middelbaar-onderwijswet 31 Vermelding der school of inrichting. Getal onderwijzers of onderwijzeressen met de opleiding belast. Getal leerlingen of kweekelingen. Snbsidiën of bijdragen voor de opleiding verleend. Op te geven: voor de openbare en bijzondere scholen, voor elke soort afzonderlijk: Getal scholen, leeraren en leerlingen naar de kunne. Subsidiën van het rijk, de provincie en de gemeente. voor openbare scholen: Staat van het onderwijs. Staat van de schoollokalen. (Vijfjarig 1931 enz.) Bezoldiging van eiken leeraar. (Vijfjarig 1931 enz.) Bedrag der schoolgelden. (Vijfjarig 1931 enz.) Kosten van het onderwijs. Staat van het materieel en de hulpmiddelen. (Vijfjarig 1931 enz.) Burgerdag- en avondscholen. Hoogere burgerscholen. Lan ibouwscholen

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 31