V. Scholen volgens de nijverheidsonderwijswet VI. Verdere scholen van bijzonderen aard en strekking g q VII. Latijnsche scholen, gymnasia en athenaea 32 i Scholen voor de zeevaart. Staa' Gestichten voor doofstommen en voor blinden. Staal Op te geven: voor de openbare en bijzondere scholen, voor elke soort afzonderlijk: Muzi Getal scholen, leeraren en leerlingen naar de kunne. Subsidiën van het rijk, de provincie en de gemeente. voor openbare scholen: Staat van het onderwijs. Staat van de schoollokalen. (Vijfjarig 1931 enz.) Bezoldiging van eiken leeraar. (Vijfjarig 1931 enz.) Bedrag der schoolgelden. (Vijfjarig 1931 enz.) Kosten van het onderwijs. Staat van het materieel en de hulpmiddelen. (Vijfjarig 1931 enz.) Bibli Opgeven haar getal, dat der leerlingen naar de kunne en den staat van het onderwijs. Zangscholen. Verzi Gymnastiekscholen Zwemscholen. Volk: Getal onderwijzers en leerlingen. Vo

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 32