I /ply. /sdt ^c^^rzcy^T-t-., zzd Sf2 tY b. werktuigen; b. van het vee. 37 Maatschappijen en genootschappen tot bevordering van den landbouw. Getal leden en werkkring. Invloed van die vereenigingen op den landbouw. Gehouden tentoonstellingen Invoer van: a. nieuwe gewassen; c. veerassen. Toepassing van nieuwe uitvindingen. Misgewas en verlies van oogsten door onweder, hagel, vorst, overstroomingen en dergelijke verschijnselen. Schadelijke dieren. Ziekten: a. der gewassen;

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 37