1 38 Opgave der beteelde hectaren, met vermelding der hoofdgewassen, der tweede vruchten, der opbrengst per hectare en der gezamenlijke opbrengst: Hoeveelheid der beteelde hectaren HOOFDGEWASSEN Tweede vruchten Vermelding na welk gewas de tweede vruchten zijn geteeld OPBRENGST Opmerkingen. De opbrengst is in Gezamen- H.L. aangegeven, in- liike (lien daarvoor in deze hectare kolom geen andere oporengst maatstaf is vermeld Wintertarwe. Zomert arwe. Spelt. Winterrogge. Zomerrogge. Wintergerst. Zomergerst. Haver. Evene. Zandboekweit. V eenboekweit. Veldboonen (wier-, paarden-, duiven-, Waalsche-). Erwten. Stamboonen. Win terkoolzaad. Bruin mosterdzaad. Geel mosterdzaad. Karwijzaad. Zomerkoolzaad. Boterzaad of Zomerraapzaad. Dederzaad. Blauwmaanzaad Vlas. Hennep. baaltjes a 50 K.G. K.G. K.G. lint. K.G. gerepeld vlas. lijnzaad. K.G. lint. hennepzaad. N.B. Kriel en Ijl pootgoed mede* te rekenen. K.G. K.G. natte wortel. K.G. hooi, le snede. K.G. K.G. Tabak. Kanariezaad. Hop. Andere handelsgewassen. Land- en tuinbon wzaden Consumptieaardappelen (late). (vroege). Fabrieksaardappelen Suikerbieten. Mangelwortels en voederbieten Koolrapen. Zomerknollen. Gele wortelen of paardenpeen. Cichorei. Meekrap (gedolven). (te velde). Andere knol- en wortel gewassen. Uien. Roode of hoofdz. roode klaver. Witte of hoofdz. witte klaver. Mengklaver (roode en witte dooreen). Andere klaver. Lucerne. Zomerspurrie. Kunstweiden. Wikken. Lupinen. Andere groenvoedergewassen. Roode klaver (v. zaadwinning) Witte klaver Blijvend grasland.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 38