it 39 Algemeene opmerkingen omtrent tuinbouw en bloemisterij. Aantal boomgaarden. Uitgestrektheid daarvan. ^Opbrengst. Algemeene opmerkingen omtrent boomkweekerijen en houtteelt. Aantal hectaren: Hectaren. Aren. Centiaren. a. van opgaand hout b. eikenhout c. ander hakhout d. dennenbosschen e. rijswaarden Opgaaf der reeds verdeelde en der nog te verdoelen marken en gemeentegronden. Aantal ontgonnen hectaren: Hectaren. Aren. Centiaren. tot bosch bouwland weiland

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 39