INHOUD HOOFDSTUK I. Bevolking Bladz. 5 II. Verkiezingen III. Gemeentebestuur IV. Geldmiddelen V. Gemeente-eigendommen, -werken en -inrichtingen Vla. Medische politie VIó. Gemeentepolitie 14 24 VII. Dienstplicht26 VIII. Kerkelijke zaken26 IX. Onderwijs, kunsten en wetenschappen X. Armwezen XI. Landbouw en veeteelt XII. Nijverheid, handel en scheepvaart 27 34 36 41 XIII. Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en andere 6 12 20 bedrijven50

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 3