Veestapel Duinbeplantingen en af zanderij en. 40 Zandverstuivingen en middelen tot beteugeling. Ontginning van afgeveende of dalgronden. Aard van het gebruik der woeste gronden. Toestand. Aantal dekhengsten veulenmerriën veulens en werkpaarden ezels en muilezels springstieren melkkoeien en melkvaarzen kalveren en pinken mestvee en trekossen schapen houders van schaapskudden geiten en bokken varkens Pluimvee.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 40