42 II. Nijverheid a. FABRIEKS- EN AMBACHTSNIJVERHEID Fabrieken, naar soorten alphabetisch gerangschikt. (Vijfjarig 1931 enz.) FABRIEKEN NAAK SOORTEN NAMEN DER EIGENAARS Aantal arbeiders Volwas senen <5 fl Kinderen (beneden 17 jaar) 0 S Beweeg kracht. (Stoom, water, gas, elec- trieiteit enz.) Stoomwerktuigen V ermogen. (Paarden krachten, nominaal) Stoomketels 1 Vermogen. (Ver warmend oppervlak) FAB l SO' Op merkingen

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 42