t I I 43 Aantal arbeiders Stoomwerktuigen Stoomketels FABRIEKEN NAAR SOORTEN NAMEN DER EIGENAARS Volwas senen Kinderen (beneden 17 jaar) kracht. (Stoom, Aantal Vermogen. Aantal Vermogen. Op Man nelijk Vrou welijk Man nelijk o B f-i 05 water, gas, elec- trieiteit enz.) (Paarden krachten, nominaal) (Ver warmend oppervlak) merkingen jen

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 43