III. Handel en scheepvaart. a. BINNENLANDSCHE HANDEL. 47 Markten (niet vermeld in hoofdstuk XI, landbouw en veeteelt). Aangevoerde hoeveelheden. Bestede prijzen. Toestand van den groothandel. Toestand van den kleinhandel. Toestand van de winkelnering.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 47