49 e. WERVEN EN SCHEEPSBOUW Aantal werven. Aantal schepen op stapel op 1 Januari van het jaar. (Soort en tonneninhoud.) Aantal der «ieww-aangebouwde schepen gedurende het jaar. (Soort en tonneninhoud.) Aantal schepen op 31 December van het jaar op stapel. (Soort en tonneninhoud.) SCHEPEN. (Vijfjarig 1931 enz.) Getal schepen van 10 tonnen en meer, in de gemeente te huis behoorende. g. REEDERIJEN, COMPACTEN, SCHIPPERSGILDEN EN ZEEMANSCOLLEGIËN (Vijfjarig 1931 enz.)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 49