HOOFDSTUK XIII INRICHTINGEN, IN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFE NING VAN HANDEL EN ANDERE BEDRIJVEN a. Middelen van vervoer te water 50 Opmerkingen omtrent de stoombooten en schuitendiensten. Verleende concessiën. Ingetrokken concessiën. b. Middelen van vervoer te lande Opmerkingen omtrent de diensten tot vervoer van reizigers en goederen, hetzij over de gewone, hetzij over de spoorwegen. Verleende concessiën. Ingetrokken concessiën. c. Nederlandsche Bank. (Agentschap der) (Vijfjarig 1931 enz.) Banken en kredietinrichtingen (naar soorten).

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 50