Opgemaakt door BURGEMEESTER EN WETHOUDERS /0 19J De Burgemeester De

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 52