2 BEVOLKING Loop der bevolking gedurende het jaar es 5 S S. S2. Y3. es2 /s S /A JAY YY 6.2 f Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar JlS2. JTf 2 j<2. zJ/. S S 2. j/ 5 HOOFDSTUK I Werkelijke bevolking op 31 December van het vorig jaar V er meerdering gedurende het jaar door Vermindering gedurende het jaar door geboorte (ook elders ge borenen tot de bevolking behoorende) vestiging Geheele vermeerdering sterfte (ook elders over ledenen tot de bevolking behoorende) Mannen Vrouwen Beide geslachten J2.2 I. '/ff zy<- '6 vertrek Geheele vermindering Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering Bevolking op 31 December van het jaar Opgave der op 31 December van het jaar aanwezige personen, behoo rende tot: 1. de land- en zeemacht 2. de bevolking der gevangenissen 3. gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen 4. Mannen Vrouwen Beide geslachten Mannen Vrouwen Beide geslachten /Z Getal geborenen in de gemeente levend levenloos aangegeven Samen Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen Getal huwelijken Mannen Vrouwen Beide geslachten V N 1 2 2

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 5