HOOFDSTUK II VERKIEZINGEN t Staat van elke keuze voor het lidmaatschap van den gemeenteraad 6 Opmerkingen omtrent het bijhouden van de registers van den burgerlijken stand en van de bevolking. (Vijfjarig 1931 enz.) a. Registers van den burgerlijken stand. b. Bevolkingsregister. Getal kiezers (volgens de kiezerslijst, van kracht geworden in het jaar, waarover het verslag loopt) voor: a. leden van de tweede kamer der staten-generaal b. leden van de provinciale staten c. leden van den gemeenteraad Dagteekening dei- verkiezing NAAM EN VOORNAMEN van elk gedurende het jaar gekozen verklaard raadslid Getal Getal uitgebrachte blanco stemmen biljetten Getal biljetten Getal geldige om andere stemmen redenen op eiken van onwaarde verkozene verklaard uitgebracht Vragen en beslissingen over de kiezerslijsten en de verkiezingen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 6