- 8 c. Gemeenteambtenaren en bedienden. Jaarwedden. (Vijfjarig 1931 enz.) Bij het einde van het verslagjaar waren de volgende ambtenaren en bedienden in dienst der gemeente: NAAM EN VOORNAMEN Jaarwedde Secretaris: 1t-uo Ontvanger: ^/ee-no-'i^o Ambtenaren van den burgerlijken stand: C/z ^^^-r~>OZ. s. - 5~ £>-*-& /fj7jra c/o 7 a o /-/0 3L <s /tCsz^z^ié&~c& ^^^7^ ?J \-7 <77 _c_^ F rZs2?irCC*<}<l*C<t><>^grr^i J6 Ambtbnaren ter secretarie: C~7(Z<é/-<>> i r <&?-? C<^iaCz-z^/ 2j?/2 /ztfs. //ƒ0" 6L^A c -*■<:.?..■ ..^éC/„. Boden: Deurwaarder voor de invordering van de plaatselijke belastingen: (jó-Tsrï&l^ir TbTl&n -rZ/3&m~ <A^gsz*&<^ <~^i//r?r2suixs0 - £Zs~l éAz&l .,0~Zs^Zc/uO ^»f2. zrzï<yi ,-. cSo-zs-tAc-c^o

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 8