HET PERS QT EEL IH DIENST DEZER GEMEENTE OP SEN 31STSN DECEMBER VAN HET JAAR 1935 Secretarie le Bureau; J.A.J.Beljaars G.M. van Zwol Mol Arendonk Algemeene Zaken. Hoofd-Commies (tevens Ontvanger) Adjunct-Commies le klasse, Boekhouder administrateur van het Grondbedrijf, adjunct-commies 2e klasse, ambtenaar ter secretarie, volontair ter secretarie, gemeente-bode en concierge. H.A.P. de Leeuw H.P.J. Veltman PDam P.Veens C. Riemslag C. Beterams, P.A.Muis -11- ÏÏ.J.M. H.l v Fr. v.d. Reijt G.v.d. Pas ambtenaar inzake steunverleening en we rkv s r s c ha f f ing tijdelijk ambtenaar, volontair. Bedrijfsleider. boekhouder-administrateur electricien. fitter cantroleur. meter-controleur controleur hulpmeter=c ontr oleur meteropnemer-incasseerder. pompmeester schrijver 2e bureau Bevolking, Burg. Stand en militaire zaken. F.W.A. van Unen, hoofd-commies ter secretarie (tevens ambtenaar v.d. Burg. Stand) J.H.Sassen adjunct-commies le klasse. J.J.C. J&spers ambtenaar ter secretarie. Dienst van openbare verken en bouw- en woningtoezicht. P.A. Muis Hoofd van Openbare Werken. A.C.A. van Schendel Eerste technisch ambtenaar. H.P. Fclisse** tijdelijk tweede technisch ambtenaar. Bureau Steunverleening en werkverschaffing. A.J.J. de Jongh, G.C.M. van Gils P. van Iersel Water- en Sloctriciteitsbedrijf Jv.d. Put A.G. van Hooft J.J. Sterrenberg Adr. Janssen Aug, Boits CJC hrBr ouwers G.Chr.Govaarts Chr .Severijnen J.Fr. Veeke La. v.Bergen Openbare Werken en Bouw- en Woningtoezicht. A.C.A. van Schendel H.P.Nelisse* Cornelis Bogers Cornelis Hereijgens Ludovicus C.A. Machielse Adrianus Vissers Gerardus Graumans Cornelis v.Poppel Petrus Leppen$ Openbare Lagere school. A.A.M.Panis, F.P.M. Herbon M.F. de Visser F.W.F.W. de Vries,ontslagen 3 September 1935.- f"™ RECHTSPOSITIE EN SALAR1SREGELIN G Omtrent de salarisregeling en de rechtspositie het volgendes By besluit van den Raad van 26 Augustus 1931 werden verordeningen vastgesteld tot wijziging van de sala rissen vans I. de ambtenaren ter secretarie. 2. den bode—concierge 5 werkman werkman, werkman werkvrouw hoofd van openbare werken, eerste technisch ambtenaar, tijdelijk 2e technisch ambtenaar. arbeider gemeente-reiniging n 11 wegwerker weg1,'erker straatmaker hoofd der school, onderwijzer onderwijzeres

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 11