-13- 1931 167 kWu 1932 174 1933 187 1934 191 1935 191 Dc lengte van het hoofdkabolnet steeg dus mot ruim 14$? het aantal aansluitingen vermeerderde met ruim 27$? het verbruik nam toe met ruim Tarieven. De prijs per kWu bedroog ins 1931 1932 1933 1934 1935 licht 25 23 23 23 22 dubbcl-taricf 10 7 7 7 7 s tr aatv crli cht ing 17 15 15 15 13 vastrecht 5 5 4 kracht eerste 500 10 10 10 10 10 volgende 500 10 8 8 8 8 boven 1000 kWu 10 7 7 7 5 Financier,. Ook do financieels uitkomsten gaven roden tot groote tevredenheid. Zo< bedroeg m: 1931 1932 1933 1934 1935 dc kostprijs 0.16923 0.15531 0.14689 0.13689 0.12211 de opbrengst 0.21821 0.19470 0.18630 0.18768 0.16657 de winst 30017.08 26168.51 29176.96 40911.80 37674.52 waarvan werd uitgekeerd aan do Gemeente 30017,08 26168,51 20130,— 37793,90 37674,52 en gereserveerd 9046,96 3117,90 uitgekeerd a.d. Gemeente uit de reserves 3108,26 10614,29 9 Omtrent de balanspositie zij v ormcld: Vaste activa. Aanschafvaarde Afschrijving Boekwaarde Kapitaalschuld 1 Jan.1931 440.763,25 138.666,50 302.096,75 259.000,— 31 Doe.1931 461.414,35 173-269,33 288.145,52 214.5OO,— 31 Dcc.1932 466.529,55 188.138,80 278.590,75 206.5OO,— 31 Dec.1933 484.099,68 203-708,20 280.391,48 198.500,— 31 Dec.1934 494.237,46 219.759,05 274.478,41 190.500,— 31 Dcc.1935 504,359,65 239.701,85 264.657,80 182.500,— Dc reserve positie ontwikkelde zich als volgt! 1 Jan. 1931 36.221,24 31 Dec. 1931 40.696,15 31 Dec.1932 30.081,86 31 Dec.1933 39.128,82 31 Dcc.1934 42,246.72 31 Dec.1935 42.246,72 In 1951 had een extra crisis-afschrijving op het kabelnet plaats groot 20.000, Voorts werd in 1951 extra afgelost op de kapitaalschuld 56.500,I*1 1954 werd een leening per resto groot 60.000,en rentende 4i$ geconverteerd in een 44$ leening. In 1935 werd „en leening per resto groot 125.500,en rentende 4|$ geconverteerd in een 4$ loening. II Waterbedrijf. Verslag over do periode 1931 1955. De afgeloopcn verslagperiode kenmerkte zich voor het Waterbedrijf als oen tijd van grooten vooruitgang. HoofdbuizennctHet hoofdhuizonnet was begin 1931 groot 25.092 meter en werd in 10.533 meter 33«425 meter bedroog. 1931 uitgebreid met 2027 meter 1932 ff 1622 ft 1933 ft 4004 tf 1934 ff 1829 ff 1935 ft 851 ff zoodat do total'c lengte op 31 December 1935

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 13