-17- Mannen Vrouwen Totaal tan getale van 1345 personen.- Mannen Trainen Totaal Algemeene opmerkingen omtrent den loop der bevolking: Mannen Vrouwen Totaal getal geborenen levend 283 264 547 in de gemeente levenloos aangegeven 15 7 22 sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegeven 69 52 121 Getal huwelijken 95» Echtscheidingen 2. Gedurende het afgeloopen jaar werden 894 getuigschriften van woonplaatsverandering afgegeven, vermeldende 1445 personen, terwijl 958 zoodanige getuigschriften zijn inge komen, ten getale van 1672 personen.- Mannen Vrouwen Totaal Bevolking op 31 December 1951 6644 7000 15644 Zij onderging in 1952 verandering door: Mannen Vrouwen Totaal a) geboorten: 209 195 402 b) vestiging: 663 829 1492 872 10221894 7516 8022 15558 en vermindering door: a) overlijden: 76 62 138 b) vertrek 617 810 1427 695 8721565 Het bevolkingscijfer per 31 December 1952 is alzoos 6823 7150 15975 282 250 552 15 9 24 72 64 156 Algemeene opmerkingen omtrent den loop der bevolking: getal geborenen levend in de gemeente levenloos aangegeven Sterfte in de gemeente, zonder levenloos aangegevenen Getal huwelijken: 65» Echtscheidingen: 1. Gedurende het afgeloopen jaar werden 841 getuigschriften voor woonplaatsverandering afgegeven, vermeldende 1427 personen, terwijl 867 zoodanige getuigschriften zijn inge komen ten getale van 1492 personen.- Mannen Vrouwen Totaal Bevolking op 51 December 1952: Zij onderging in 1955 vermeerdering door: Mannen Vrouwen Totaal a) geboorte: 207 176 585 b) vestiging: 591 754 1545 en verminde ring door: a) overlijden: 57 59 116 b) vertrek: 683 840 1523 6823 7150 15975 798 950 1726 7621 8080 15701 740 899 1639 ïet bevolkingscijfer op 31 December 1955 is alzoo: 68817l81_ Algemeene opmerkingen omtrent den loop der bevolking: Mannen Vrouwen Totaal getal geborenen f levend 288 246 554 in de gemeente levenloos aangegevenen 13 15 26 Sterfte in de' gemeente, zonder levenloos aangegevenen 56 61 117 Getal hu we lijken70. Echtscheidingen: 5» Gedurende het afgeloopen jaar werden 958 getuigschriften van wocaaplaatsverandering af gegeven, vermeldende 1523 personen, terwijl 831 zoodanige getuigschriften zijn ingekomen Bevolking op 31 December 1955 6881 7181 14062 Zij onderging in 1954 vermeerdering door: Mannen Vrouwen Totaal a)geboorte: 202 175 575 b) vestiging: 742 945 1685 944 11162060 Overbrengen .7825 8297 16122

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 17