-19- Het gedeelte van het perceel sectie I, nummer 25, voorheen in huur by Gebr. Hommorson, werd met ingang van 1 November 1935 verhuurd aan de Voetbalvereeniging "De Baronie". Sectie I, nummer 2820 (gedeelte) groot ongeveer 1 HA, 3 are, 50 cA, Hove- niersgrond gelegen nabij de Ploegstraat, aangekocht 4 October 1934» Sectie I, nummer2820 (gedeelte) groot ongeveer 1 HA 3 are, 20 cA, Hove- niersgfond nabij de Ploegstraat. Sectie I, nummer 2499, groot 1 BA 6 are 40 cA Hoveniersgrand, gelegen nabij de Ploegstraat. De huur bedroeg van 11 November 1934 "tot 1 November 1935 219,17* Sectie I, nummer 2820 werd weer aan Gebr» van Mierlo verhuurd met ingang van 1 November 1935 voor een huurprijs van 145,1? Per jaar.- Sectie I, nummers 2499 en 25 werden met ingang van 1 November 1935 verhuurd aan de Voetbalvereeniging "De Baronie" voor den prijs van 200,per jaar, terwijl jaarlijks een bedrag van 250,gegarandeerd werd aan opbrengst vermakelijk heidsbelasting. Sectie I, nummers 41, 925, 927 en 928, kasteel Bouvigne met omgeving. Verhuurd aan Pius X te Breda voor een jaarlijkschen huurprijs van 3594,24, met ingang van 1 October 1933 verhoogd met 268,09» Sectie I, nummer 24? de Oude Pastorie in de Prinses Julianastraat, ver huurd 1 Januari 1931 aan J. Dolmans voor 400,per jaar. Met ingang van 1 Juni 1934 350,— per jaar. Sectie I, nummer 2406, tuin Prinses Julianastraat verhuurd aan H.P. Rumens voor 25,per jaar. Sectie I, nummer 5075, deel der woning "Oude Pastorie", verhuurd aan M. van Geel voor een huurprijs van 300,per jaar.- Sectie I, nummer 5077? onderwijzerswoning O.L.school in de Prinses Julia- nastraat, verhuurd aan A.Panis voor een jaarlijksche huurprijs van 350, Sectie I, nummer 3707? woning aan de Molenstraat, verhuurd aan C. van Poppol, ad 4,pe:r 77eek. Sectie I, nummers 861, 862 en 866, huis gelegen in de Raadhuisstraat tot 3o September 1935 verhuurd aan A. Goulmy voor een huurprijs van 600, Sindsdien bestemd voor den openbaren dienst. Sectie I, nummer 867, groot 1 BA, 24 are 60 cA, de z.g. "Schoolakker" speciaal bestemd voor kermisterrein.- Sectie I, nummer 2169, het Postkantoor in de Prinses Julianastraat in huur bij het Rijk tegen een jaarlijkschen huurprijs van 900, Sectie I, nummers 2094,2095,2096 en 2097, perceelen in de Raadhuisstraat, gedeelte lijk verhuurd aan de N.V. Wijnhandel Elsevier en Zoon voor een huurprijs van 650,per jaar, gedeeltelijk aan M. Nagtzaam tegen een huurprijs van 3,50 per week en gedeeltelijk aan H.P. van der Yen voor een huurprijs van 4*50 per week. Wegens brand zijn genoemde perceelen in 1933 geheel gesloopt. Sectie H, nummer 1440? perceel in de Bouvignelaan. Sectie L 100, ongeveer 16.5 HA gelegen in de Strijbeeksche heide en opge nomen in het Grondbedrijf.- HOOFDSTUK IY Financiën De ontvangsten en uitgaven hebben volgens de gemeente-rekeningen bedragen over: 1931 a. Gewone dienst Ontvangsten 467.742,86 Uitgaven 457.281,71 Batig slot 10.461^06 b. Kapitaaldienst Ontvangsten 593*352,10 Uitgaven 660.63154 Nadeelig slot <£___§Lii:79.» 44 1932 a. Gewone dienst Ontvangsten 430.628,64 Uitgaven 419.469 33 Batig slot 11_. 159_,31 b. Kapitaaldienst Ontvangsten 516.960,80 Uitgaven 403.689,67 Batig slot _113_.271^13

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 19