im a. Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven b. Kapitaaldienst Ontvangsten Uitgaven 1954 a. Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven b. Kapitaaldienst Ontvangsten Uitgaven 1955 a. Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven b.Kapitaaldienst Ontvangsten Uitgaven Batig slot Batig slot Batig slot Kadee lig slot Batig slot Batig slot 504.035,90 495.582,85 8.453,05 230.892,21 193.295,68 L-. ===37.596153 f 524.635,80 498.304,14 f 26331,66 f 1398.381,86 1433.088,29 ^34.706^3 575.150,15 570,745,25 L-. ====44404,90 f 541.408,57 421.286,06 £___120.122,51 (Zie verder blz. 21 en 22) -20-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 20