1 DOOR DE GEMEENTE GEHEVEN BELASTINGEN IN DE JAREN 1931 TOT EN MET 1955 3» HARE OPBRENGSTEN 1 11 II 1 II II ON 1 II 11 11 11 II CM II II I^i II II CF\ 19 5 5 19 5 4 l 9 3 5 OMSCHRIJVING VAN DE BELASTIN G t of fo of io of of io of bpcen- Bedrag opcen Bodrag op ce n- Bedrag opcen Bedrag op cen Bedrag ten f ten i -f ten ■f ten f ten ■f Opcenten grondbelasting gebouwde eigendommen 40 8000,™ 50 j10724,54 80 17655,98 80 17941,65 80 19358,02 Hoofdsom personeels belasting - 62000,— - 162402,84 - 65266,19 - 61620,— Gemeentelijke inkomstenbelasting 68014,51 1 50/70 Opcenten gemeentefondsbelasting 20/35 20000,— 50/50 52602,96 30/50 55542,17 6 5477 63 55 51723,44 Woonf 0 ren senbolas ting 515,54 - 650,— - 636, - 800,— - 636, Hondcnb ©lasting - 2472,50 - 2489,75 - 2495, 25 - 2442,25 - 2513,25 V er make lijkhc idsbclasting 20 5918,57 20 4810,95 10 2807,24 10/20 1800,57 20 1140,40 V ergunn ingsre cht 897,— - 1715,— - 1557,50 - 1477,50 1502,50 Secretarie-leges en rechten Burgerlijke Stand 1087,75 - i 822,90 - 1052,50 - 1296,95 - 1499,70 Leges bouwvergunningen 1302,— - i 764,50 - 1840,50 - 1704,— - 1835,50 Straatbelasting - 1 5-64- 25157,59 5-6g- 23421,64 3-6|- 25968,52 Schoolgeld openbaar lager onderwijs 1300,51 - 1231,45 - 1179,64 - 772,30 - 731,94 Schoolgeld bijzonder lager onderwijs - 4457,02 - 4848,01 4429,24 4920,91 4397,23 Opcenten personccle belasting 60 38000,— 80 51995,58 80 49200,— 60/160 74COO,— Opcenten vermogensbelasting 50 i 6800,— 50 8028,94 50 10322,01 40 812818 Verlofsrecht i - 237,50 243,75 287,50 Opcenten grondbelasting ongebouwde eigendommen 1 i i t i 20 1266,92 20 1342,86

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 21