1931 1932 1933 1934 1935 14481,78 13976,75 13471,72 18881,24 18080,08 ff 5350,- 4475,- 36 00,— 7907,76 5585,94 ff GïlZ 2801,98 2573,30 2344,62 1973,09 1744,41 ff 502358,53 538759,17 517899,81 544526,65 560767,03 ft 39747,05 97884,68 92602,31 90879,40 86556,29 ff 32788,53 55775,34 53482,15 51838,90 49681,49 ff 7 10140234 142920,90 136929,46 131576,78 13788 3,48 ff 16 2280,— 2030,— 1780,— 1530,— ft 214500,— 206500,— 198500,— 191250,— 183212,50 ff 2 59391,05 56704,70 54018,35 38900,— 52546,88 ff 3 76000,— 72000,— 68000,— 64000,— 60000,— ff 3410,44 3313,92 3217,40 6278,68 5831,92 1052231,70 1197163,76 j 1147095,82 -J - 1149792,50 1163420,02 A a 1931 1932 193 3 1934 1935 237129,50 235121,32 233021,76 230826,66 228531,67 it 109430,76 108834,48 108209,88 11698860 116233,94 346560,26 343955,80 341231,64 347815,26 344765,61 31 31 31 31 1932 1933 1934 1935 LEENINGSSCHJLD DER GEMEENTE OP LANGER TERMIJNTOTGEZQNEERD ANNUITEITSSCIIQLD. A a Op 31 Dec. Op 31 Dec. Op 31 Dec. Op 31 Dec. Op 31 Dec. n g e g aan ten laste van: Hoofdstuk II Algemeen beheer (Gemeentehuis, enz.) III Openbare veiligheid (arrestantenlokalen IV Volksgezondheid (Ziekenbarak,enz.) VI Openbare Werken (aanleg straten,enz.) VII Privaatrechtelijke eigendommen VIII Par.2 Openbaar lager onderwijs VIII Bijzonder lager onderwijs VIII Muziektent - XIII l Gem. Elcctriciteitsbedrijf XIII Grondbedrijf XIII Waterbedrijf X1/ Aflossing leening 1822 en voorschot aan (Bouvigne Totaal AHNUITEITSSCHU LD DER GEMEENTE - Op 31 Dec. Op 31 Dec. Op 31 Dec. Op 31 Dec. Op 31 Dec. n g e g aan ten laste van: Hoofdstuk V (Voorschottan woningbouw) VII (Aankoop en restauratie "Bouvigne") K a geldleeningss chuld 51 December 1931 per nihil 135.000, nihil 110.000,— 100.000,—

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 22