-25- HOOFDSTUK V Openbare Werken GEKAAKT NIEUW STRAATWERK GEDURENDE HST TIJDVAK 1951-1955. STRAAT OF PLEIN Rijwegen i voetpaden klinkers keien tegels 191 1680 1 3000 75 0 1200 960 ,1680 495Ö 960 191 4800 1630 1600 1300 1280 8 Op -§922iB 1?33 3000 875 480 ==J380 1300 500 240 4255 2040 AAN TEEKENINGEN Bavelschelaan P.aadhui ss traat Markt Akkerstraat totaal Ploegstraat Nassaulaan BurgBuij sens tr totaal Ceintuurlaan(ged) Me cklenburglaan door bouwondernemer v.d. Sande. it ii ii door bouwondernemer v.d. Sande. it it ii Strijelaan Valkenierslaan Rozelaan 2640 4480 1000 1934 Regentesselaan 1600 Ceintuurlaan(ged) Oranjeplein Taxandrialaan Ove rakker st raa t Valkeniersl.(v) v.d.Borchlaan 9720 -L. 1300 800 700 door bouwondernemer v.d. Sande. 1935 4645 i 1130 1480 7800 1520 900 i '17475 1 _2800_ 2600 1260 4000 300 ti 11 Bouwbureau Korteweg. i door bouwondernemer J. v.d. Sande 1 i I door Bouwbureau Korteweg. 8160 HOOFDSTUK V I Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid. OPENBARS VEILIGHEID Op 1 Januari 1931 was de brandweer in deze gemeente in 5 kringen verdeeld t.w. Kring I Ginneken (kom) II Bavel III Ulvenhout IV Gal der, Strijbeek, Heentaaijen en Grazen V Heusdenhout.- De samenstelling was als volgt; De OPPER-leiding bestond uit; 1 opperbrandmeester 1 adjunct-oppcrbrandmeester 1 brandspuitmeester.- Daaronder stond het volgende personeel; In Kring I Ginneken (kom) 4 brandmeesters 1 wekker tevens bode 5 brandgasten In Kring III Ulvenhout 1 brandmeester 2 onderbrandmeesters 1 bode-wekker 42 brandgasten In Kring II Bavel: 1 brandmeester 2 onder brandmeesters 2 trompvoerders 21 brandgasten In Kring IV Galdor,Strijbeek,Heentaaijen 1 brandmeester (en Grazen 2 onderbrandmeesters 11 brandgasten

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 23