Gas thuis. De toestand van het St. Laurentiusges ticht over de jaren 1931 Vm 1955 was goed. In het Ziekenhuis waren op 31 December 1935 15 verpleegsters, waarvan 6 gediplomeerde verpleegsters 1931: 111 118 53 1931: 94 158 47 1931» 10 8 3 1932; 108 229 80 1932; 91 196 76 1932; 11 11 3 1933: 94 251 86 1933: 79 222 74 1933: 9 15 9 1934; 101 226 110 1934: 83 206 95 1934: 13 6 7 1935: 97 252 121 1935: 76 223 109 1935: 10 15 3 TOTAh-L DER VËRPLEEGDAGEN IN in 1931 1932 1933 1934 1935 10174 12371 10956 10177 11778 HOOFDSTUK Volkshuisvesting; BOOT- en WOUHGTCEZICHT 1931-1935. Aan legesgelden voor uitgereikte bouwvergunningen werd in het tijdvak 1931-1935 ont vangen; 1931 1267, 738,— 1837,50 1723,50 1781,— totaal 7347, 1932 1933 1934 1935 Een overzicht van het aantal uitgereikte en geweigerde bouwvergunningen benevens van het aantal tot stand gekomen woningen is hieronder in staatvorm weergegeven.- BOUWERGUMIÏÏGffl Jaar 1931 1932 1933 1934 1935 totaal verleende vergunningen 87 77 96 104 102 geraamde bouwsom 450070,— 231875,— 745900,— 645800,— 666050 f2739695,- geweigerde vergunningen geen 6 3 4 4 17 -28- en 7 dienstmeisjes In Opgenomen patiënten; mannen vrouwen kinderen. ft Ontslagen; mannen vrouwen kinderen ft overleden; mannen vrouwen kinderen. tt Opgenomen patiënten; mannen vrouwen kinderen ff Ontslagen; mannen vrouwen kinderen ff overleden mannen vrouwen kinderen ff Opgenomen patiënten; mannen vrouwen kinderen ff ontslagen mannen vrouwen kinderen ff overleden mannen vrouwen kinderen tf Opgenomen Patiënten; mannen vrouwen kinderen ff ontslagen patiënten mannen vrouwen kinderen ff overleden patiënten mannen vrouwen kinderen tf Opgenomen patiënten; mannen vrouwen kinderen ff ont slagen mannen vrouwen kinderen tf overleden mannen vrouwen kinderen VIII tt ff ff ft 466

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 28