-2- Volgens de Kiezerslijst 1932/1933J a. Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 6446 b. Leden van de Provinciale Staten 6306 c. Leden van den Gemeenteraad 5901 Volgens de Kiezerslijst 1933/1934s a. Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 6633 b. Leden van de Provinciale Staten 6487 c. Leden van den Gemeenteraad 6097 Volgens de Kiezerslijst 1934/19351 au Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 6708 b. Leden van de Provinciale Staten 6543 c. Leden van den Gemeenteraad 6245 Volgens de Kiezerslijst 1935/1936 a. Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 7092 b. Leden van de Provinciale Staten 6813 c. Leden van den Gemeenteraad 6378 Op 15 April 1931 had de stemming plaats ter verkiezing van de leden der Pro vinciale Staten van N.-Br. In deze gemeente werden de navolgende aantallen stemmen uitgebracht op de R.K. Staatspartij 3934 R.K. Volkspartij 135 S.D.A.P. 451 Anti-Rev. Par tij 218 Vrijheidsbond 270 Chr. Hist. Partij 74 Vrijz. Dern. Partij _215 Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen 5297 blanco 155 uitgebroverige ongeldige 66 Op 17 Juni 1931 had de stemming plaats der verkiezing van de leden van den Gemeente raad. De navolgende aantallen stemmen werden uitgebracht: setels stemmen R.K. Staatspartij te Ulvenhout (Hops) 1 4^5 1 Chr. Hist. Partij (Loerakker) 1 249 S.D.A.P. (Brinkerhof) 1 592 R.K. lijst te IJl venhout (Kuijsten) 97 R.K. Staatspartij te Ginneken (van Nooten) 6 1584 R.K. Staatspartij te Galder'(de Hoon) 1 275 Vrijz. Dem. Partij (Sprenger) 1 380 R.K. lijst te Ulvenhout (Schets) 185 Vrijheidsbond (Hofman geb Poot) 137 R.K. lijst te Ginneken (Verdaasdonk) 2 682 R.K. Staatspartij te Bavel (Oomen) 2 590 Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen 4996 blanco 74 overige ongeldige stemmen 49 Op 26 April 1933 werd de periodieke verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer ge houdens waarbij de uitslag was als volgt: Totaal aantal uitgebracht geldige stemmen 606O blanco 121 overige ongeldige stemmen 117 Op 17 April 1935 had wederom de periodieke verkiezing plaats van de leden van de Pro vinciale Staten van R-Br. De totaal uitgebrachte stemmen waren: Katholiek Democratische Partij (Arts) 182 Chr. Hist. Partij (Dane) 260 R.K. Volskpartij (Donders) 22 S.D.A.P. (Gruijs) 529 R.K. Staatspartij (Schrauwen) 4212 Anti-Rev. (Bax) 147 Vrijheidsbond (v.d. Hurk) 242 Communisten (v.d. Groep) 10 N.S.B. (Sengers) 342 Staatk. Geref. Partij (v. Wijk) 10 Vrijz. Dem. Partij (Sprenger) 109 Totaal aantal uitgebr. geldige stemmen 6065 blanco 226 overige ongeldige st. 141

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 2