-30- 152 1934 22.000, III» Gehuwde vrouwelijke arbeiders Overgebracht In 1952: I jeugdige mannelijke arbeiders: 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 51 55 51 II jeugdige vrouwelijke arbeiders 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar "10 23 31 34 III Gehuwde vrouwelijke arbeiders: In 1955: I jeugdige mannelijke arbeiders 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 22 30 39 64 II jeugdige vrouwelijke arbeiders 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 14 14 27 34 III gehuwde vrouwelijke arbeiders 284 8_ In totaal 292 totaal 155 98 5 in totaal 256 155 Totaal 89 5 247 In 1934: I jeugdige mannelijke arbeiders 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 24 34 41 48 II jeugdige vrouwelijke arbeiders 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 10 20 19 34 III Gehuwde vrouwelijke arbeiders In 1955: I jeugdige mannelijke arbeiders 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 44 43 47 II jeugdige vrouwelijke arbeiders 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 9 16 26 19 III gehuwde vrouwelijke arbeiders Totaal Totaal 147 83 5 235 70 _1 223 HOOFDSTUK XIII Maatschappelijke steun en voorzorg. Gedurende de jaren 1931 t/m 1935 is de toestand der behoeftige klasse ten gevolge van de slechte economische toestanden belangrijk achteruitgegaan,zooals uit het financieel overzicht van het Burgerlijk Armbestuur van Ginneken wel zal blijken. In deze gemeente zijn acht instellingen van weldadigheid, nl. 1. het burgerlijk armbestuur van Ginneken, he koe lk zich uitstrekt over de geheele ge meente met uitzondering van Wijk B. 2. het burgerlijk armbestuur van Bavel, hetwelk zich uitstrekt over wijk B. 3. het R.K.parochiaal armbestuur van den H. Laurentius te Ginneken. 4. het R.K.parochiaal armbestuur van den H. Laurentius te ïïlvenhoutj 5. het R.K.parochiaal armbestuur van de kerk "Overakker"5 6. het R.K.parochiaal armbestuur van O.L.Vrouw Hemelvaart te Bavel. 7. de diaconie van de lied. Herv. Gemeente van Ginneken. 8. de Vereeniging van den H. Vincentius te Ginneken, welke zich uitstrekt over de parochie van den H. Laurentius te Ginneken.- Het burgerlijk Armbestuur van Ginneken heeft over de jaren 1931 t/m 1935 subsidie genoten uit de gemeentekas tot de hierna volgende bodragen: over 1931 ....0.0. 10.000, 1932 10.000,--. 1933 .,0.0... 19.000, 1935 26.000, Over de jaren 1931 t/m 1935 werden door het burgerlijk .armbestuur van Ginneken aan armenzorg uitgekeerd:

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 30