12 HOOFDSTUK IV. G-eldmid del en Volgens de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening over 18^/?^ beloopt het geheele bedrag der ontvangstenf het geheele bedrag der uitgaven - Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde legrooting voor let jaar beloopt het geheele bedrag der geraamde inkomstent het geheele bedrag der geraamde uitgaven- '^s// y> X.. yyy y y ^yyy - f y* jT SS'yy fy*y-t y*S y&sy yy y^y t yCsy/s yrtys

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 12