15 Aanleg en verbetering gedurende bet jaar b. StratenPleinen, Riolen en Waterleidingen 1De Straten in de gemeente, voor zoo veel zij niet begrepen zijn onder de wegen hierna onder letter c. vermeld, hebben eenen gezamenlijke lengte van Daarvan is begrind eene lengte van met keijen belegd eene lengte van klinkers Ten aanzien van den toestand der straten valt te vermelden

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 15