20 d. 'Rivieren, kanalen, vaarten en bijbekoorende werken, alswaterkeeringen overlaten, lijnpaden, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en ladingplaatsen, bruggen, veeren, overvaarten. e. Havens.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 20