TOESTAND DER GEMEENTE. cc^:3 over het jaar 187^2/ VAN DEN (Ingevolge art. IS2 der wet van den 29 Junij 1851, Staatsblad No. 8o.J Snelpersdruk van P. STOKVIS en ZOON, te 's Hertogenbosch.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 1