i 24 Ligging en staat der begraafplaatsen in betrekking tot den gezondheidstoestand. .X Overzigt van den toestand der gast- en ziekenhuizen en krankzinnigengestichten. Loop der verpleegden in Gast- en Ziekenhuizen en Krankzinnigengestichten. AANDUIDING DER HUIZEN EN GESTICHTEN. Verpleegden op 1". Januarij aanwezig. Aantal gedurende het jaar opgenomen personen. Aantal gedurende het jaar ontslagen personen. Aantal verpleegden gedurende het jaar overleden. Aantal verpleegden op 31 December aanwezig. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. c

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 24