9 28 V1Koepokinenting. Aantal verrigte koepokinentingen, met vergelijkende opgaaf van de voorafgaande drie jaren. VII. Toezigt op de prostitutie. 1. Verslag van den geneeskundige, met de visitatie belast. 2. Getal visitatiën, a bij vrouwen in publieke buizen wonende, b bij op zich zeiven wonende vrou wen, c bij nog niet ingeschreven vrouwen. 3. Getal ziek bevonden vrouwen van elke van deze rubrieken en vorm der ziekte. T

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 28