HOOFDSTUK VI. 30 b. Gemeentepolitie. Yoornaamste veranderingen in liet personeel. Algemeene opmerkingen omtrent de dienst. Maatregelen van de politie en algemeene toestand. Opgave der gedurende liet jaar voorgevallen branden en rampen, die opmerking verdienen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 30