HOOFDSTUK VII. Nationale Militie en Sclmtterij a. Nationale Militie. Aandeel der gemeente in de ligting Ingeschrevenen in de gemeente, waarnaar het aandeel is berekend Ingelijfden bij de landmilitie Ingelijfden bij de zeemilitie b. Sclmtterij. Werkelijke sterkte der schutterij in de gemeente Actief Eeserve Te zamen Actieve sterkte der schutterij bij de wet gevorderd Sterkte van den eersten ban der schutterij. Actiefjfg Eeserve Te zamen y'sZ

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 31