HOOFDSTUK Till. St Kerkelijke >2akeii. Uitgaven voor de openbare eeredienst. Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleinden, krachtens magtiging aanvaard.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 32